Kursy spawania prowadzone są według programów opracowanych przez TÜV SÜD i umożliwiają zdobycie kwalifikacji spawalniczych:

 • spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi,
 • spawacz blach spoinami czołowymi,
 • spawacz rur spoinami czołowymi.

Firma posiada Akredytację TÜV SÜD jako certyfikowana jednostka egzaminująca.

Szkolenia teoretyczne prowadzi doświadczony inżynier spawalnik, posiadający certyfikaty Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE). Natomiast szkolenia praktyczne prowadzi doświadczony instruktor z certyfikatem Europejskiego Instruktora Spawalniczego (IWP) i długoletnim stażem spawania stalowych konstrukcji.

Szkolenie spawaczy w zakresie:

 • spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
 • spawania blach spoinami czołowymi następującymi procesami:
  – metodą MIG, MAG (131, 135, 136)
  – metodą TIG (141)

W ramach swojej działalności szkoleniowej prowadzi również weryfikację oraz przedłużanie uprawnień spawalniczych w następującym zakresie:

 • egzamin kwalifikacyjny – nadanie lub rozszerzenie uprawnień,
 • egzamin weryfikacyjny – odnowienie dotychczasowych uprawnień,
 • testy sprawdzające – sprawdzenie aktualnych umiejętności spawacza.

Istnieje także możliwość zlecenia badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614 (WPQR wytwórcy).
Wdrażamy kompleksowo normę spawalniczą ISO 3834 oraz EN 1090 w porozumieniu z TÜV SÜD.

Zobacz szczegóły